investment

 

 

 

SZTE ÁJTK ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI INTÉZET FÉLÉVKÖZI VIZSGÁI (2017/2018 I. félév)

 

NEWS:

The Institute of Comparative Law has launched a new and exciting LLM in International and European Trade and Investment Law.

Bővebb információ

Brossúra

Jelentkezés:

Application form legal

Application form non legal


Az Összehasonlító Jogi Intézet OTKA kutatási programjának eredményeként hamarosan megjelenik a Springer kiadó gondozásában az alábbi monográfia: http://www.springer.com/law/book/978-3-319-01215-5Az Intézetvezető köszöntője


Az Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjeként köszöntök mindenkit. Bízom abban, hogy honlapunkon sok hasznos információt találnak látogatóink. Amennyiben nem elegendőt, akkor forduljanak bizalommal az intézeti munkatársakhoz, akik készséggel állnak rendelkezésükre. Kellemes böngészést kívánok!Prof. Dr. Badó Attila

Intézetvezető egyetemi tanár

 

Az Intézet küldetése

Az új évezred új kihívásokkal teli a magyar felsőoktatás, ezen belül a magyar jogászképzés számára is. A Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen új kihívásoknak megfeleljen. Felhalmozott értékeink, egyediségünk, sajátos arculatunk megőrzése mellett arra is törekszünk, hogy bekapcsolódjunk abba az európai tudományos és oktatási közösségbe, melynek 2004 tavaszától hivatalosan is tagjai lettünk.

Az Összehasonlító Jogi Intézet ezen átfogó cél megvalósításában működik közre az összehasonlító jogtan és ahhoz kapcsolódó kurzusok oktatásával, illetve a Kar által kínált idegen nyelvű képzési programok gondozásával.

Jelenleg két idegen nyelvű kurzust gondozunk, ezek: Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordítói Képzés (American Legal Expert’s Training) és a Német Gazdasági Jogi Képzés (Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht). Ezen kívül a Karra érkező Erasmus-hallgatóknak és hazai érdeklődőknek Összehasonlító Jogi Képzés elnevezésű program keretében kínálunk kurzusokat angol, francia és német nyelven az összehasonlító jogtan alapjairól, a magyar, francia, német, angol és amerikai jogrendszerről, illetve az Európai Unió jogáról.

 

Az Intézet története

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2003-ban új oktató-kutató egységet hozott létre az Összehasonlító Jogi Intézet elnevezéssel annak érdekében, hogy az összehasonlító jogi kutatásoknak nagyobb lehetőséget, a Karon folyó idegen nyelvű képzési programoknak pedig otthont adjon. Az Intézet létrehozása mellett a Kar az Összehasonlító Jogtan című kötelező tantárgy bevezetéséről is rendelkezett, hogy a nálunk végzett hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a világ és elsősorban Európa jogrendszereiről, mellyel későbbi munkájuk során elengedhetetlenül érintkezésbe kerülnek.

Az Intézetet megalakulása óta Prof. Dr. Badó Attila vezeti.